Rapport från baslägret

Baslägret

Baslägret vid sjön Luspasjaure i Vindelfjällen. Foto: Andreas Viberg

Här kommer en rapport från Vindelfjällen och polarexpeditionens basläger. Den här delen av expeditionen inleddes den 28:e juli med att deltagarna samt lägrets utrustning flögs med helikopter till sjön Luspasjaure där baslägret etablerades. Baslägret inrättades vid sjön eftersom Sveriges högst belägna stenåldersboplats även finns på en angränsande yta alldeles intill sjön. Den ligger på 930 meters höjd och omges av höga och delvis snöbeklädda fjäll. De flesta av de forskare som flögs ut hade liksom jag anknytning till arkeologi. Vi har till uppgift att på olika sätt undersöka boplatsen för att lära oss mer om hur livet var för de som bodde här runt 2000 f.Kr.

Under tisdagen den 29:e juli inleddes forskningsarbetet med geofysiska prospekteringar av boplatsen. Geofysisk prospektering innebär att jordens fysikaliska egenskaper mäts med hjälp av olika instrument. Förhoppningen är att de människor som levde på platsen utförde sysslor som förändrade markens fysikaliska egenskaper (exempelvis genom eldning). Förändringarna går sedan att spåra med hjälp av olika instrument och presenteras i kartform som bilder. Tanken är att de geofysiska resultaten ska tipsa arkeologerna om vart det kan vara extra intressant att gräva och därigenom spara mycket tid. Geofysiska undersökningar av detta slag har aldrig tidigare använts för att undersöka boplatser på kalfjället i arkeologiskt syfte vilket gör de här undersökningarna till spännande pilotprojekt. Under slutet av tisdagen kunde även de arkeologiska undersökningarna komma igång.

Under den 30-31 juli samt den 1:a augusti har både utgrävningar och ytterligare geofysiska prospekteringar genomförts i närområdet. Under utgrävningarna har arkeologerna bland annat hittat spår av redskapstillverkning i form av avslag i materialet kvartsit. Arbetet med utgrävningarna forsätter och fler rapporter om hur arbetet fortskrider kommer framöver.

Hälsningar från de soliga Vindelfjällen!

Andreas Viberg, doktorand
Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: