Tema II: Fjällräv, rovfåglar och deras byten

Fältarbetet inom projekt fjällräv är nu helt avslutat för sommarsäsongen men planeringen inför vintern är redan i full gång. Arbetet avslutades under den sista delen av september och det kändes tydligt i luften att sommaren gått förbi för att ge vika för höstens kallare luftmassor. Snö började dagligen täcka de högre topparna och under några förmiddagar var även de lägre områdena täckta med ett par cm snö.  Men det tydligaste tecknet är dock att dagarna blev betydligt kortare och kikarspaning blev omöjligt redan efter kl 20:00 på kvällen. Detta i kombination med att valparna i slutet av september nästan är helt nattaktiva fick göra avgörandet för fältsäsongens avslutande.

De sista dagarna användes till att återbesöka lyor i Vindelfjällen som varit aktiva under sommaren. Inga fjällrävar observerades direkt men dess existens kunde visas genom nattkameror med rörelsesensor som jag monterade vid foderautomater vid aktiva lyor.

För att summera upp sommaren har den ut fjällrävssynpunkt varit mycket framgångsrik med 34 föryngringar och ca 230 födda valpar, av vilka 184 st är öronmärkta och DNA-prov taget. Dessa rävar kommer att följas upp under de kommande åren och ligga till grund för studier kring överlevnad, inavel osv. Lämlarna kraschade under vårvintern vilket återspeglat sig på fjällets alla arter, under sensommaren/hösten har fjället varit mycket tyst då många fåglar flyttat till områden med bättre födosituation.

Nu återstår ett spännande arbete att analysera sommarens och höstens insamlade data för att sedan kunna förmedla kunskapen genom vetenskapliga publikationer. För övergripande frågeställningar kommer det dock krävas flera år till av datainsamlande innan man kan dra några slutgiltiga slutsatser. Detta kommer kräva framtida fältarbete både kommande vintrar och somrar, för att få en mer övergripande förståelse kring vilka faktorer som påverkar fjällrävens populations dynamik.

Tomas Meijer, Zoologiska institutionen: Ekologi, Stockholms universitet

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: